DANCE MERIDIAN

2. mezinárodní festival perského tance a  mystiky

26.11. - 7.12.  2008, Praha

 

Festival Dance Meridian ("Taneční poledník"), který proběhl na přelomu listopadu a prosince roku 2008 se nesl v duchu propojování. Tak jako poledník - meridián propojuje místa na zemi, stejně tak tanec, jako univerzální komunikační prostředek, propojil současné umění s dávnými tradicemi, poezii s hudbou, každodennost a mystiku, skryté a zjevné, Evropu s Asií, příběhy každého z nás...Snažili jsme se inspirovat každého hledače vlastní cesty k otevřenosti, toleranci a tvořivosti, k odvaze hledat v životě to, co je pravdivé...
Dance Meridian 2008 navázal na festival Rumi Alive (2007), odhalil však súfismus všeobecně a čerpal i z děl dalších perských mystiků.

Páteř festivalu tvořily 3 celovečerní taneční představení. V praktické rovině na ně navazovalo 5 tanečních dílen a víkendová dílna perské kaligrafie. Také tento rok byl otevřen prostor pro veřejné diskuse, tentokrát o skrytém významu súfijské poezie.

 

Pro více informací o jednotlivých akcích klikněte na její název

Taneční představení:

Workshopy:

Otevřené diskuse:

  • Témata: Transcendentální evoluce / Súfismus jako prostředek pro výuku tance /Výzkum súfijských rituálů střední Asie / Vnitřní smysl súfijských básní / Rúmí a Shams z Tabrízu

 

..........