Global Water Dances je celosvětový projekt plánovaný na den 25. června 2011.

 • V tento den, 24 hodinová série tanců kolem zeměkoule bude věnována tématům vody. Akce začne v pásmu západního Pacifiku a postupně budou taneční série kolem zeměkoule vysílány online. Global Water Dances je odvážná umělecká iniciativa zaměřená na kritickou potřebu záchrany pitné vody. Už dnes se odhady pohybují kolem 5 milionů úmrtí ročně způsobených znečištěnou vodou. V roce 2025 bude více než polovina světové populace čelit problémům souvisejících s vodou.
 • Global Water Dances je modelem, jak prostřednictvím umění upozornit obyvatelstvo a vytvořit povědomí o problémech životního prostředí. Je také výzvou, jak lidi sjednotit, aby společně nacházeli řešení. Účastníci i diváci tohoto projektu se dozví, jak je kritická role lidstva v ochranně vodních zásob. Iniciátoři projektu jsou zároveň experty v mezinárodní síti tance a nonverbální komunikace. Vybraní choreografové na jednotlivých místech celé zeměkoule jsou absolventy Institutu pohybových studií Laban/Bartenieff a budou pracovat se systémem tzv. pohybových sborů. Tyto systémy zrcadlí dynamické vzorce a zákony přírody v lidském pohybu. Využitím Labanova systému pohybových sborů choreografové vytvoří tance, které se hluboce dotknou nejen účastníků sboru, ale i diváků.
 • V Evropě jsou vybráni choreografové z Německa, Švýcarska, Norska, Francie, Itálie, Belgie,Holandska a České republiky, celosvětově z kontinentů Severní a Jižní Ameriky, Austrálie, Asie a Afriky. Všichni jsou označeny na mapě webových stránek projektu. Z České republiky byla pro tento projekt oslovena Rena Milgrom spolu s Lenkou Pelikánovou. Choreografie budou profesionálně tvořeny pro účastníky místní komunity, tanečníků i netanečníků každého věku a různých pohybových možností. Jednotlivé tance kolem zeměkoule budou reflektovat důležitost vody jednak z hlediska vnímání místních účastníků projektu a zároveň z hlediska ekosystému , který sdílí celé lidstvo.
 • Plynutí - tok - jako médium tanečního hnutí může propojit komunitu, stejně jako voda spojuje lidstvo. Komunity vznikaly vždy tam, kde byla v blízkosti voda. Pohyb zrovna tak může poskytovat ztělesněný způsob vytváření komunity a přinést nová porozumění sebe i svého okolí a nové způsoby mezilidského chování. Tanec pro vodu chce propojit lokální komunity do té celosvětové, která by měla chránit a zajišťovat, aby všichni lidé měli přístup k čisté pitné vodě, a aby voda, která skrze nás proudí byla blahodárná a ne ničivá. Převzít odpovědnost, vážit si vody a chránit ji, může snadněji posunout lidi i k jiným způsobům ochrany naší planety.
 • Global Water Dances zvýší povědomí o důležitosti vody u všech účastníků i diváků a poskytne model pro posílení místní komunity k tomu, aby zaujala postoj a chopila se akce. Tento projekt propojí místní experty a organizace v oblasti životního prostředí, umělce i širokou veřejnost v procesu, který může dát základ pro další spolupráci.

 

Cíle projektu

 • Prostřednictvím umění - tance, zvýšit povědomí o důležitosti vody na zemi, jejích problémech a řešeních
 • Příspět ke vzdělání široké veřejnosti v jedné z nejdůležitějších otázek životního prostředí
 • Zapojit co největší počet tanečníků i netanečníků různého věku - děti, mládež, dospělé a seniory
 • Propojit umění a oblast životního prostředí
 • Propojit organizace uměleckého a enviromentálního zaměření s místní komunitou
 • Posílit tímto projektem lidskou soudržnost a spolupráci
 • Využít unikátní způsob tvorby choreografie
 • Poskytnout obyvatelům Prahy neobvyklý site-specific zážitek
 • Zapojit Prahu do celosvětového projektu
 • Poskytnout divákům z celého světa přímý přenos po internetu

 

Zapoj se, přidej se!

Zveme taneční skupiny, organizace a jednotlivce k účasti prostřednictvím svých
tanců, které by oslovily a promlouvaly k lokálním problémům a tématům. Všechny skupiny v různých částech zeměkoule budou propojeny vysílacími médii a internetem. Každá lokální akce bude zvát k účasti diváků, poučí všechny o naší místní a zároveň celosvětové vodní krizi a také bude inspirovat k imaginaci. Místní skupiny budou podpořeny nejen v tanci, ale také v hledání cest řešení problémů s vodou.

Organizátoři Global Water Dances zvou choreografy, aby pracovali s lidmi ve svých městech či místech a řídili tak proces, který staví spolupráci s širokou škálou umělců, vědců a aktivistů v oblasti životního prostředí.
Aktivity v Tanci pro vodu budou jednoduché: poukázat na lokální témata a problémy vody prostřednictvím pohybu, času, prostoru a rytmu. Celosvětovým propojeným vysíláním i účastí publika se prohloubí porozumění o důležitosti vody v lidských komunitách. Odpovědnost a uvědomování si hodnot vody a její ochrany bude pak snadněji proudit i do jiných oblastí souvisejících s ochranou životního prostředí. Iniciátoři zvou místní choreografy ke tvorbě 60ti minutového tanečního díla, tvořeného následujícími čtyřmi částmi:

 1. Tanec začne rituálem, který bude odlišný v každé lokalitě ( 1- 15 min)
 2. Choreografie 20-30 min, reflektující lokální témata vody, lokální hudbu
 3. Choroegrafie a hudba 5-10 min bude společná pro celý svět - zde se využije Labanův systém pohybového sboru a tato část může být otevřena většímu počtu tanečníků, kteří mohou zvládnout pouze menší počet společných zkoušek.
 4. Závěrečná krátká sekce - 2 - 10 min. Společná hudba, při které se vyzvou diváci, aby si se všemi zatančili posledních pár momentů. Choreografové budouspolečně celosvětově tvořit jednoduché prvky, které zvládne každé publikum.

 

Realizační plán

rok 2010 - 2011

 • Tvorba webových stránek www.globalwaterdances.org - již v provozu
 • Konzultace s vedoucími experty ohledně místních vodních zdrojů a ekosystémů
 • Vytvořit síť místních uměleckých a enviromentálních organizací
 • Projednat s příslušnými orgány specifické místo konání - břehy řeky Vltavy
 • Vytvořit plán pro vysílací média
 • Vybrat 10 - 100 účinkujících
 • Příprava a tréninky tanečníků - profesionálních i neprofesionálních
 • Řídit projekt
 • Zhodnotit globální dopad, připravit monitorovací zprávu

rok 2012

 • pokračovat ve tvorbě webové stránky , inspirovat a pozvat nové účastníky
 • zopakovat akci na stejném místě
 • rozšířit akci i do jiných míst

 

Tisková zpráva ke stažení.  Brožurka k projektu ke stažení.

Oficiální webové stránky: http://globalwaterdances.org

Najdi nejbližší místo konání: http://globalwaterdances.org/where.html

Chceš se připojit k tanci?: http://globalwaterdances.org/join.html


Sponzoři a partneři
: Eurolab, Maitrea, Voicecamp, Kultivar, Člověk v tísni